EGE OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İlk Yardım Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Aydın ilinde çözüm ortağı şirketimizle ilkyardım alanında eğitim hizmetlerimizi de vermekteyiz.

29.07.2015 tarihinde 29429 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan İlkyardım Yönetmeliği Gereğince;

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

İlkyardım: Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardım eğitiminin amacını, yalnızca kanuni olarak yerine getirilmesi gereken bir sertifika programı olarak algılamak son derece yanlıştır. Eğitim alan ve bu eğitim programında başarılı olan bir kursiyerin hayatının geri kalan kısmında iş yerindeki arkadaşları dahil aile fertlerine ve arkadaşlarına da bir gün hayati derecede önemli olan müdahalede bulunması gerekebilir.

İlkyardım eğitimi, toplam 16 saat olmak üzere, 2 günde tamamlanır. İşletmenizin personel ihtiyaçlarına ve çalışma saatlerine, göre kurs istenirse 3 gün içersinde de tamamlanabilir. Kurs içeriği;  Sağlık Bakanlığınca belirlenen konu ve pratik uygulamaları kapsar.  Eğitimlerin tümü; ilkyardım ve yeniden canlandırma konusunda deneyimli ve profesyonel hekimler tarafından, erişkin eğitimi ilkeleri ışığında, basitlik ve sık tekrarlama temelleri üzerinde aktarılır.

Aktarılan tüm bilgi ve uygulamalar; görsel, sözel ve pratik çalışmalarla maket üzerinde birebir uygulanarak, kursiyerlerin eğitime aktif olarak katılmaları sağlanarak, temel yaşam desteği ve ilkyardım uygulama becerileri kazandırılır.  Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü denetmenlerince yapılan sınavda başarılı sonuç alanlara Sağlık Bakanlığınca onaylı, sertifika ve kimlik belgesi düzenlenir.

© Copyright 2017 Ege OSGB Tüm hakları saklıdır.
web tasarım