EGE OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

DİKKAT! 1 Temmuz 2020 İSG Uygulaması Hk.

DİKKAT!
1 Temmuz 2020 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' nun 38 inci maddesine göre 50 Çalışan altındaki Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işletmeler ve Kamu Kurumları yasa gereğince iş yerleri ve kurumlar için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu başlayacaktır.
İşletmelerinizin herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmaması için OSGB hizmeti alım işlemlerini tamamlayınız.

Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye girecek kısım; 50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile Kamu Kurumları'nda, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Kâtip ataması ile sürekli İSG hizmeti alınmasıdır. 

Tüm işverenler; Aşağıda bazı başlıkları verilen diğer tüm kanuni yükümlülükler için OSGB firmalarından hizmet almalıdır.
1) Tüm Çalışanların Sertifikalı İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Alınması
2) Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
3) Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi Ve Tatbikatları (Yılda 1)
4) Çalışanlar Arasından Belirli Kişilerin İlkyardımcı Sertifikası Alması
5) Koruyucu Donanım Ve Ekipmanların (KKD) Belirlenmesi, Tedariki, Eğitimi, Teslim Tutanağı
6) İSG Talimatlarının Ve Prosedürlerin Hazırlanması
7) İşyerinde Kullanılması Gereken İş Güvenliği İşaretlerinin Belirlenmesi
8) İşe Giriş Sağlık Raporu Veya Periyodik Muayene Sağlık Raporunun Verilmesi
9) Ortam Ölçümleri, Mühendislik Kontrolleri İle İşe – İşyerine Özgü Diğer İSG Gereklilikleri Vs.

Son dönemde gündeme gelen, COVID-1 9 Salgınına karşı mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak önlemler, eğitimler,  dokümanlar, kontrollerde İSG Profesyonellerinin görev ve sorumluluklarındandır. 

İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi
afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır.
İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır.

© Copyright 2017 Ege OSGB Tüm hakları saklıdır.
web tasarım